Τι πιστευουμε

1. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ… Η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστη και φανερώνει το σωτήριο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο.
2. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ… Υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός: (Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Αγιο, Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος).
3. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ… Στην Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την ενανθρώπισή του.
4. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ…  ότι ο ανθρωπος καθ’ ομοίωση και εικόνα Θεού πλασμένος, αμάρτησε με την παρακοή του – εισάγοντας την αμαρτία και κατ’ επέκταση το θάνατο στον κόσμο.
5. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ…  Κάθε άνθρωπος μπορεί να αποκαταστήσει την σχέση του με τον Θεό μέσα από την Σωτηρία (αναγέννηση) που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός δια της πίστεως σε Αυτόν.
6. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ… τα δύο βασικά διαταγμάτα του Ιησού Χριστού:

(1) Βάπτιση στο νερό, αφού κάποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό

(2) Θεία κοινωνία

7. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ…  στο βάπτισμα στο Αγιο Πνεύμα που δίδεται εις τους πιστεύοντας

8. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ…   οτι η εκκλησία έχει σκοπό να φανερώσει τον Ιησού Χριστό στους ανθρώπους.

9. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ… ότι ο Χριστός θεραπεύει τον άνθρωπο και σήμερα.

10. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ…  στην μακάρια ελπίδα–υπόσχεση ότι ο Ιησούς όπως αναλήφθηκε, θα επιστρέψει στην γη – Δευτέρα Ελευση – “κρίναι ζώντας και νεκρούς”.