Η έδρα μας

1965: Η έδρα της εκκλησίας είναι στην οδό Αιόλου 70, στον έβδομο όροφο. Περιλαμβάνει μια αίθουσα με δυο εξώστες πίσω και πλάγια και δυο βοηθητικά γραφεία στον ίδιο όροφο.

1967: Ευπόλιδος 8, Πλατεία Κοτζιά. Η αίθουσα βρίσκεται στο δεύτερο όροφο ενός παλιού κτιρίου με ξύλινα σκαλιά και τέσσερα βοηθητικά γραφεία που χρησιμεύουν για πρεσβυτέριο, αίθουσα κυριακού, και διακονείο.

1975: Σωκράτους 45, Αθήνα. Απέναντι από την κεντρική αγορά Αθηνών είναι μια αίθουσα χωριτικότητας 400 και πλέον ατόμων με πρεσβυτέριο, διακονείο και αίθουσα κυριακού.

1981: Σοφοκλέους 52, Αθήνα. Η Εκκλησία μετακομίζει σε ιδιόκτητη αίθουσα στον πρώτο όροφο επταόροφου κτιρίου. Η αίθουσα ανακαινίζεται πλήρως το 2008 και επίσης τον επόμενο χρόνο το 2009 η εκκλησία επεκτείνεται και σε όλο τον δεύτερο όροφο του κτιρίου.