Κατασκήνωση

camp

Τα τελευταία χρόνια (από το 2007) ξεκίνησε με την βοήθεια του Θεού μια προσπάθεια για την δημιουργία περιόδων κατασκήνωσης για τα παιδιά των εκκλησιών της κοινότητάς μας.
Την προσπάθεια αυτή την έχουν αναλάβει ο αδ. Παναγιώτης Δουγέκος και ο αδ. Κώστας Δικαίος (πρεσβύτεροι της εκκλησίας ΕΑΕΠ Ριζούπολης).

Στην κατασκήνωση "Του ουρανού το μονοπάτι", οι υπεύθυνοι μαζί με στελέχη αδελφούς μας, εργάζονται με φόβο Θεού και με οδηγό την αγάπη και την κατανόηση, την πειθαρχία αλλά και την επιείκεια, συμβάλλοντας στην αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.

Το πρόγραμμα της κατασκήνωσης (μέσα και από την μελέτη του λόγου του Θεού και την προσευχή) βοηθά το παιδί - όχι μόνο σαν μέσο ψυχαγωγίας αλλά και σαν μέσο κοινωνικής και εκπαιδευτικής εξάσκησης - να αποκτήσει κοινωνικότητα, να ενταχθεί στην ομαδική ζωή, να αγαπήσει το φυσικό περιβάλλον, αλλά κυρίως να αγαπήσει τον Θεό, πράγματα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πνευματική και σωματική υγεία και ισορροπία του.