Κοινωνίες Αγάπης

koinwnies

Έχει γίνει παράδοση στην εκκλησία σχεδόν κάθε μήνα μια Κυριακή μετά την πρωινή λατρεία ώστε να συντρώγουν όλοι οι πιστοί της εκκλησίας μαζί.

Γίνεται μια ευλογημένη κοινωνία όπου οι διάκονοι της εκκλησίας με την βοήθεια της νεολαίας χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις των μαγειρείων ετοιμάζουν ωραία γεύματα και όλοι οι πιστοί που έχουν παρευρεθεί στην πρωινή λατρεία συντρώγουν.

Για τον λόγο αυτό η εκκλησία χρησιμοποιεί μια αίθουσα με βοηθητικούς χώρους και μαγειρείο στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της εκκλησίας με χωρητικότητα 400 ατόμων.

Όπως είναι γνωστό ένα από τα χαρακτηριστικά της πρώτης εκκλησίας ήταν η κοινωνία μετ’ αλλήλων. Αυτή η ευλογημένη παράδοση που έχει δημιουργήσει η εκκλησία μας εντάσσεται στον σκοπό αυτό, αφού κατά την διάρκεια του γεύματος συσφίγγονται οι σχέσεις μεταξύ των πιστών. Ας σημειωθεί ότι μετά το γεύμα οι αδελφοί συζητούν μεταξύ τους διάφορα θέματα, ή ψάλλουν όλοι μαζί προς τον Κύριο, και έτσι περνάει ένα ευλογημένο μεσημέρι Κυριακής.